Světový den hlasu

Dne 19.4.2017 slavíme tak jako každý rok Světový den hlasu. U příležitosti Světového dne hlasu pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve dne 19.4.2017 Den otevřených dveří. Každý, kdo má potíže s hlasem, může přijít a nechat se vyšetřit od 9-16 hodin lékaři Hlasového centra Praha.

Světový den hlasu byl poprvé zorganizován v roce 2003. Od té doby se koná každoročně 19. dubna. Jeho cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o významu hlasu pro mezilidskou komunikaci a kvalitu života a zvýšit ostražitost vůči hlasovým poruchám. Společnosti, zařízení a odborní lékaři, pečující o hlas spolu s dalšími specialisty a hlasovými profesionály, v tento den organizují různé veřejné akce, například přednášky, dny otevřených dveří, preventivní vyšetření hlasu a hlasového ústrojí, rozhovory v rozhlase a televizi a podobně. Hlas je jedním z významných indikátorů zdraví a nemoci. V případě chrapotu, který trvá déle než tři týdny, by lidé měli navštívit specialistu – laryngologa či foniatra, kteří jsou schopni zjistit jeho příčinu. Včasné zjištění rakoviny hlasivek či jiných nemocí hrtanu dává šanci nemocného vyléčit a provést léčbu s minimálním dopadem pro organismus. Světový den hlasu poskytuje příležitost sdělit tyto informace veřejnosti a zlepšit péči a obecnou znalost lidí o lidském hlasu.

Co je Světový den hlasu?

Světový den hlasu je osvětová iniciativa, jejímž cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a zlepšit prevenci poruch hlasu.

Proč Světový den hlasu?

Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Pro milióny lidí po celém světě je hlas pracovním nástrojem.

Kdy je Světový den hlasu?

Každoročně 19. dubna.

Jak se zrodil Světový den hlasu?

Světový den hlasu má svůj počátek v Brazílii, kde byl v roce 1999 vyhlášen Národní den hlasu jako reakce na zvýšený výskyt rakoviny hrtanu u tamního obyvatelstva. Z původně pouze brazilské akce se během několika let stala akce světová. První Světový den hlasu se konal v roce 2003. Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojuje v roce 2009 poprvé.

Jak slavit Světový den hlasu?

Uvědomte si, jaký by byl váš život bez hlasu nebo s trvalou chraptivostí. Byli byste schopni kvalitně pracovat? Byli byste schopni vyjádřit své emoce či náklonnost k lidem, které máte rádi?
Věnujte péči svému hlasu – pijte hodně vody, abyste neměli sucho v krku, omezte kouření a pobyt v zakouřeném prostředí, omezte pití tvrdého alkoholu, který vysušuje sliznice. Nepřetěžujte svůj hlas přílišným či příliš hlasitým mluvením.

RADY PRO VÁŠ HLAS

Nepodceňujte chrapot! Chrapot je signálem, že hlasivky nejsou v pořádku a potřebují léčit.

Sucho v krku škodí hlasu. Chraňte svůj hlas dostatečným přísunem tekutin, zejména vody. Alkohol a kofein ale vysušují sliznice a nebezpečí poškození hlasivek zvyšují.

Nepřemáhejte hlas. Přemáháním hlasu můžete své hlasivky poškodit. (Pozor na konverzace v barech a klubech s hlasitou hudbou!)

Poranění hlasivek se musí zahojit. Náhle vzniklý chrapot a bolest v krku signalizují poranění hlasivek. Šetřete svůj hlas, dokud bolest a chrapot neustoupí.

Chrapot běžně přejde do tří týdnů. Déle trvající chraptivost znamená, že se hlasivky nehojí.

Při déle trvajícím chrapotu navštivte lékaře, který je schopen hlasivky vyšetřit. Včasně odhalená příčina chraptivosti, kterou může být i rakovina hlasivek, se tak lépe léčí s minimálním dopadem pro organismus.

Nekuřte. Kouření zvyšuje riziko rakoviny hlasivek a hrtanu.