Kurz hlasové terapie zaměřený na nácvik hlasových terapeutických technik u nemocných s neurologickým onemocněním

Pozor změna!

Kurz se 22. 9. 2017 nekoná z důvodu vážného onemocnění v rodině lektorky. Bude stanoven náhladní termín. V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní H. Vošahlíkovou (hana.vosahlikova@gmail.com), která Vám sdělí nový termín konání kurzu, jakmile bude potvrzen. Předem děkujeme za pochopení, tým Hlasového centra

Základní informace o kurzu

  • Termín: bude upřesněno
  • Místo: Praha 1 (bude upřesněno)
  • Kurz bude probíhat v angličtině se simultánním českým překladem.
  • Lektorkou kurzu je známá americká hlasová terapeutka Alison Behrman, PhD.
  • Cena kurzu: 1 650 Kč

Program kurzu

Tento kurz shrne poznatky o neuropatologii Parkinsonovy choroby a přidružených poruchách řeči, polykání a kognitivních poruchách. Detailně se podíváme na diagnostické a léčebné postupy i data z výzkumu, která prezentované poznatky dokládají, ale i na metody, které do komplexní péče začleňují i nápravu poruch polykání a kognitivních deficitů. Probereme vhodné postupy skupinové terapie. Přednáška zahrnuje i řadu videoukázek terapeutických technik u různých pacientů s Parkinsonovou chorobou a také ukázku terapie naživo. Bude prostor i pro Vaše dotazy.


Alison Behrman, PhD, CCC-SLP

je docentkou na oddělení řeči, jazyka a sluchu (Speech-Language-Hearing Sciences) na Lehman College/City University of New York, kde učí předměty, týkající se  produkce a percepce řeči a řečové komunikace, (Speech Science), dále kurzy anatomie a fyziologie, neuroanatomie,  kurz Motorické poruchy řeči,  Poruchy hlasu a také Cizí akcenty. Magisterský titul v oboru Speech Science má z New York University a doktorát z fyziologie řeči získala na Columbia University.  Doktorka Behrmanová se podílí na probíhajících výzkumných projektech v oblasti hlasových poruch a zvládání akcentu a publikuje v národních i mezinárodních recenzovaných odborných časopisech v oborech jako jsou poruchy řeči, logopedie, lingvistika nebo otorinolaryngologie. Je vedoucí grantu Národního institutu zdraví, který se zabývá efektem hlasové terapie u pacientů s benigními hlasivkovými lézemi.  V r. 2016 získala  grant Americké nadace pro řeč, jazyk a sluch  v oblasti klinického výzkumu. V rámci tohoto grantu se zabývá zkoumáním účinku zřetelné řeči  mluvčích americké angličtiny, kteří mají španělský akcent. Je autorkou knihy Speech and Voice Science (2017, 3. vydání) a společně s Johnem  Haskellem redigovala knihu Exercises for Voice Therapy,. (2014, 2. vydání).  Obě knihy vydalo nakladatelství Plural Publishing. Je členkou vědecké rady neziskového terapeutického centra Parkinson Voice Project v americkém Texaxu, kde vyvinuli pro pacienty s Parkinsonovou chorobou terapeutický koncept SPEAK OUT®

Hlasová a řečová terapie pacientů s Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba je neurologická choroba, postihující bazální ganglia. Je pro ni charakteristický třes, ztuhlost, bradykinesie a poškození posturálních reflexů, což způsobuje poruchy řeči a polykání. K poruchám řeči patří její nižší hlasitost, nerovnoměrné tempo, poruchy plynulosti a nepřesná artikulace. Mohou vznikat i kognitivní poruchy, včetně špatného sebeuvědomování a poruchy kontroly impulsivního chování. Může se objevit i deprese. Mnoho příznaků Parkinsonovy choroby umíme zvládat pomocí léků, ale na poruchu řeči a polykání mají léky vliv jen malý. Postup choroby znamená, že řeč se stává nesrozumitelnou a poruchy polykání mohou být opravdu vážné.

Hlasová a řečová terapie má v celkové léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou nezastupitelné místo. Ukázalo se, že dokáže zlepšit srozumitelnost řeči i zpomalit postup poruch řeči a polykání. Časná intervence má účinek největší, ale k pokroku došlo i u pacientů s výraznými příznaky.


Těšíme se na setkání s Vámi,
prim. MUDr. Jitka Vydrová a Alison Behrman, PhD, CCC-SLP

vedoucí lékařka Hlasového centra Praha, lektorka kurzu