Tinitus Auris

Tinitus auris neboli hučení v uších je příznakem řady onemocnění. Nejsou to však jen nemoci ušní, které tento nepříjemný příznak provází. V diferenciální diagnostice je potřeba odlišit z jaké příčiny hučení v uších vzniklo.

Jaké jsou nejčastější příčiny tinitu?

Tinitus může být příznakem nitroušní nedoslýchavosti jako autonomní zvuk, který vede poškozený sluchový receptor ve vnitřním uchu do centrálního analyzátoru v mozku. Dále může být příčinou tinitu degenerativní onemocnění krční páteře. Zejména blokové postavení krční páteře vede pravidelně k pískání v uších. Toto pískání však bývá spíše jednostranné. Třetí nejčastější příčinou hučení či pískání v uších jsou nemoci cévní. Ateroskleróza tepen a zejména hypertense pravidelně vedou k nepříjemnému subjektivnímu zvuku, který působí trýzeň svému nositeli. Proto má být jedním z prvních kroků diagnostiky hučení v uších změření krevního tlaku a posouzení stavu cév. Vzácnější příčinou tinitu jsou mozkové nádory, především nádor sluchového nervu, neurinom akustiku.

Sluchové centrum Praha se zabývá
komplexní diagnostikou hučení v uších

 

Abychom zjistili příčinu šelestu provádíme následující vyšetření

  • Komplexní audiologické vyšetření
  • RTG C páteře
  • Interní vyšetření a vyšetření lipidového profilu
  • Ultrazvukové vyšetření extrakraniálních cév a neurologické vyšetření

 

Podle výsledků vyšetření je po konzultaci s neurologem a internistou doporučena příslušná léčba

  • Rehabilitační v případě nálezu blokového postavení C páteře
  • Medikamentosní u např. nově zjištěné hypertenze nebo u zvýšených hladin krevních lipidů
  • Infuzní: ambulantní formou (10 infuzí) se nitrožilně podávají látky, které zlepšují prokrvení v oblasti mozku, tedy i ve vnitřním uchu