Vyšetřovací postup k diagnostice extraesofageální refluxní choroby

24hodinová jícnová impedance-pH

Vážená paní, vážený pane!
Je velmi pravděpodobné, že Vaše potíže jsou způsobeny návratem kyselého obsahu (refluxátu) z jícnu a žaludku.

Extra-esofageální reflux (laryngopharyngeal reflux) je onemocnění způsobené průnikem kyselého refluxátu ze žaludku nad horní jícnový svěrač a na sliznice dýchacích cest. Postižena bývá sliznice hrtanu a průdušnice.

Klinicky se poškození sliznice hrtanu a průdušnice příliš kyselým či zásaditým pH projevuje množstvím nepříjemných příznaků v oblasti krku a plic. Je to nadměrné zahlenění krku, nemožnost odkašlání hlenu, nucení k pokašlávání, kašel, který může mít charakter astma bronchiale, chrapot, chronické či intermitentní poruchy hlasu, pocit tlaku v krku či "knedlíku v krku", někdy i porucha polykání. Předpokládá se, že se chybné pH na sliznici dýchacích cest spolupodílí i na dalších onemocněních ušních, nosních a krčních: záněty dutin, záněty středouší, zvýšení frekvence zánětů horních cest dýchacích.

Vyšetřovací postup

 • Vyplnění dotazníku, který se týká životního stylu a stravovacích návyků (v případě potřeby pomůže zdravotní sestra či lékař Hlasového a sluchového centra Praha)
 • Vyplnění dotazníku o charakteru potíží (s asistencí sestry či lékaře)
 • Komplexní vyšetření ušní-nosní-krční (provede lékař Hlasového a sluchového centra Praha)
 • Laryngostroboskopické vyšetření a pořízení digitálního záznamu stavu sliznice hrtanu a průdušnice (vyšetření trvá 5 minut, nebolí, nevyžaduje žádnou anestesii)
 • 24hodinová pHmetrie a měření impedance jícnu - nosem se zavede sonda (tenká hadička o průměru 2mm) do dutiny ústní. V tu chvíli budete vyzván, abyste polkl/a, sonda volně sklouzne až do žaludku. Zavedení sondy trvá necelou minutu. Sonda je napojena na měřič - velikosti krabičky 10x10cm, kterou umístíme na vašem šatstvu. Na měřiči budete krátkým stiskem zaznamenávat během 24hodin, zda pijete, jíte nebo uléháte. Po 24 hodinách se sonda odstraní- vytažení trvá několik vteřin. Po dobu 24hodinového měření můžete vykonávat všechny obvyklé činnosti.

Popis předvídatelných rizik a nežádoucích účinků

Vyšetřovací metoda - 24hodinová pH metrie a impedancmetrie je nutná pro přesné zjištění pH-tedy kyselosti, která proniká z oblasti žaludku na sliznici jícnu a někdy i nad horní jícnový svěrač na sliznice dýchacích cest. Zavedení sondy není bolestivé, nevyžaduje anestesii. Pro některé pacienty může být nepříjemný pocit mírného tlaku v oblasti horního jícnového svěrače - tedy v dolní partii krku.

Je třeba vědět, že sonda vyčnívá z nosu, odkud je napojena do měřiče umístěného někde na šatstvu v oblasti pasu, nelze ji tedy skrýt. Vyšetřovaný by neměl plánovat návštěvu společenských akcí po dobu 24 hodin vyšetření.

Někdy se může stát, že při zavádění sondy je vyvolán pocit na zvracení.

 

Popis jednotlivých cílů výzkumu

Hlavním cílem vyšetřovacího postupu je zjistit, jak vysoko v jícnu působí chorobně kyselé pH, které pochází ze žaludku, aby mohl být nemocný řádně léčen.

Odmítnutí vyšetřovacího postupu

Pokud s vyšetřovacím postupem nesouhlasíte, nepodepíšete informovaný souhlas.

Dodatečné informace

Vyšetřovací postup bude vyhodnocen zpětně. Bude vyhodnocen i výsledek léčby zahájené na základě výsledků vyšetření. Z tohoto důvodu budete v našem centru sledován nejméně po dobu 6 měsíců.

Vaše osobní data a výsledky vyšetření budou uchovávány ve zdravotnické dokumentaci. Výsledky vyšetření budou zpracovány pro potřeby studie lékaři Hlasového a sluchového centra Praha a budou použity pouze anonymně pro účely vědecké a publikační.

 

Při přípravě tohoto dokumentu byly vzaty do úvahy:

 • International Ethical Guidlines for Biomedical Research involving Human Subjects, Council    for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS) Geneva, 1993
 • World Medical Association Declaration of Helsinki, adopted by th 18th World Medical Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, Revised 1975, 1983, 1989, 1996
  ICH-GCP Giudelines; Note for Guidance on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95), Sept. 1997
 • Extraezofageální refluxní choroba - mezioborový konsenzus
  Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie
Číslo: 2 / 2011

  Autoři: Vydrová J., Zeleník K., Brandtl P., Lukáš K., Turzíková J., Chlumský J., Sedlák V., Vojtíšková J., Seifert B.