Papillomatosa hrtanu (papilomatóza hrtanu)

Ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro papillomavirus provádí Hlasové a sluchové centrum Praha studii vlivu vakcinace kvadrivalentní vakcinou Silgard na prevenci a terapii papillomatosy hrtanu. Vakcina Silgard obsahuje protilátky proti subtypům Human papilloma viru (HPV) 6 a 11, které jsou původci papillomatosy hrtanu. Kromě toho obsahuje vakcina protilátky (HPV 16 a 18) proti dalším klinickým obrazům infekce HPV: genitálním bradavicím (kondylomata accuminata), rakovině děložního čípku a orofaryngeálního karcinomu.

Pokud máte podezření, že trpíte tímto onemocněním - chrapot, pocit cizího tělesa v krku apod. můžete se objednat k vyšetření do Hlasového centra Praha.

Vyšetřovací a léčebný postup a postup následné péče o nemocné s rekurentní papillomatosou hrtanu v rámci studie: "Očkování proti lidskému papillomaviru u pacientů s rekurentní laryngeální papillomatosou"
  1. Odběr krve na protilátky proti jednotlivým subtypům HPV (Hlasové centrum Praha)
  2. Odběr materiálu k detekci viru v biologickém materiálu
  3. Očkování 3 dávek vakcíny Silgard nebo Gardasil: 2. dávka s odstupem 2 měsíců, 3. dávka s odstupem 4 měsíců
  4. Kontrolní odběr krve na detekci protilátek a jejich hladin po vakcinaci
  5. Odběr protilátek za 4 roky po vakcinaci
  6. Celková doba sledování 5 let - laryngostroboskopické kontroly po půl roce

Detailní informace zde a zde.