Extraesofageální reflux

Extraesofageální reflux (laryngofaryngeální reflux) označuje situaci, kdy se žaludeční kyselost dostává snadno až do oblasti horního vyústění jícnu a tím do hrtanu. Negativně ovlivňuje kmitání hlasivek a destruuje mluvní či zpěvní hlas. EER je častou základní příčinou poruch hlasu jako je hyperkinetická dysfonie. Poškozuje sliznici dýchacích cest. Nezřídka způsobuje vleklá onemocnění jako je recidivující či trvalý kašel, pokašlávání, pocit hlenu v krku, tlak a pocit “knedlíku” v krku. Není výjimkou, že gastroesofageální nebo extraesofageální reflux vyvolá takové záchvaty kašle, které se zaměňují za astma bronchiale.

Lidé, kteří jsou nuceni soustavně přerušovat svůj mluvní projev zvukem, který je charakteristický pro posun hlenu - hmmm, hmmm - nejspíše trpí refluxní chorobou žaludku či její speciální formou - extraesofageálním refluxem.

Chcete-li vědět, zda vaše pokašlávání, bolesti a tlak v krku mají příčinu ve změnách kyselosti na sliznici dýchacích cest při refluxní chorobě, vyplňte si následující tabulku.

Vyjde-li vám konečné skóre větší než 10, trpíte pravděpodobně gastroesofageálním nebo extraesofageálním refluxem.

Měl jste v posledních měsících některý z následujících problémů?
Zakroužkujte nejvhodnější odpověď
0 = žádný problém
5 = největší problém
Chrapot nebo problém s hlasem 0 1 2 3 4 5
Odkašlávání 0 1 2 3 4 5
Nadměrné zahlenění nebo sekrece z nosohltanu 0 1 2 3 4 5
Obtížné polykání potravy, tekutin nebo tablet 0 1 2 3 4 5
Kašel po jídle nebo po ulehnutí 0 1 2 3 4 5
Obtížné dýchání či pocit dušení 0 1 2 3 4 5
Namáhavý či dráždivý kašel 0 1 2 3 4 5
Tlak či pocit cizího tělesa či knedlíku v krku 0 1 2 3 4 5
Pálení žáhy, bolesti na hrudi nebo žaludku či pocit stoupání kyselosti do krku 0 1 2 3 4 5
Celkem: