Projekt ve spolupráci s IPVZ CZ.1.04/1.1.00/46.00002

Loga vzdělávání

Medical Healthcom spol. s r.o. uzavřel s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) smlouvu o poskytování služeb dodavatele praktické části vzdělávacího programu certifikovaného kurzu v oboru Foniatrie pro oblast Čechy (dále jen CK).

CK je realizován v rámci projektu registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002 s názvem „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“.

Cílem CK je proškolení 3 lékařů, kteří mají většinu svého pracovního úvazku ve zdravotnických zařízeních mimo hlavní město Prahu. Praktická část vzdělávacího programu oboru Foniatrie bude probíhat od dubna 2011 přímo na pracovišti Medical Healthcom spol. s r.o. a na pracovištích spolupracujících organizací - v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, na Foniatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a na Klinice ušní, nosní, krční Fakultní nemocnice v Hradci Královém.

Povinná praxe účastníků kurzu bude realizovaná na akreditovaných pracovištích foniatrie s akreditací I. a II. typu. Povinná doplňková praxe se uskuteční na akreditovaném pracovišti neurologie, psychiatrie a klinické logopedie. Do povinných vzdělávacích aktivit účastníků patří kurz Lékařské první pomoci, kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a kurz Radiační ochrana. Dovednosti školence budou pravidelně a průběžně prověřovány příslušnými lektory. V závěru budou účastníci vzdělávacího programu skládat závěrečnou zkoušku, která se skládá z teoretické a praktické části.

Absolvováním vzdělávacího programu Foniatrie získají zdravotničtí pracovníci zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru foniatrie je oprávněn samostatně provádět všechny výkony patřící do oboru foniatrie. Jedná se zejména o provádění preventivních vyšetření hlasu u hlasových profesionálů a studentů připravujících se na hlasovou profesi a hodnocení hlasových poruch u nemocí z povolání. Současně je lékař hlavním diagnostikem poruch řeči především u dětí, koordinátorem týmové péče o nemocné s poruchou řeči a provádí kompletní sluchovou protetiku u sluchových vad dospělých a výhradně foniatr ji zajišťuje u dětí do 15 let.

Další informace o projektu registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002 s názvem „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ jsou uvedeny na adrese: www.vzdelavani-zdravotniku.cz.