4. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2014 pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“

Název projektu: Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Identifikační kód projektu: TA04010877

Období projektu: 1.7.2014 – 31.12.2017

Hlavní příjemce: Medical Healthcom spol. s r.o., Národní 11, Praha 1

Ostatní příjemci:

  • STARMANS electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc
  • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 1143, Praha 4

Popis projektu:

Cílem projektu bylo doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek a přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem bylo vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.

TAČR