Medical Healthcom

Pracoviště Medical Healthcom je akreditovaným vzd. zařízením Ministerstva zdravotnictví a dlouhodobě působí jako školitelské pracoviště pro výuku logopedů a foniatrů. V letech 1995 -1999 působilo jako Subkatedra foniatrie a audiologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Zdravotnické zařízení se profiluje jako superspecializované pracoviště Hlasové a sluchové centrum Praha. Disponuje nejmodernější diagnostickou technikou včetně diagnostické techniky, jejíž vývoj probíhá ve spolupráci s českým vědcem RNDr. Janem Švecem z Katedry experiment. fyziky, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Medical Healthcom je jediným pracovištěm v ČR, které je schopno díky videokymografické kameře diagnostikovat poruchy kmitání hlasivek a zjistit tak časná stádia onemocnění hlasu, jak zánětlivá tak nádorová.

Vzdělávání zdravotníků